Intresseanmälan på lediga båtplatser i Lysekils Kommun

Notera att "Platsens längd" och "Platsens bredd" avser rekommenderad båtstorlek för båtplatsen.
För att få fram måtten på förtöjningsområdet så ser ni det här: Taxa Hemmahamnar 2022.pdf
Bestämmelser för Lysekils Kommuns Hemmahamnar & Gästhamnar: Bestämmelser för Lysekils Kommuns Hemmahamnar & Gästhamnar.pdf