Intresseanmälan på lediga båtplatser i Lysekils Kommun

Båtplatser på dem nya bryggorna i Norra hamnen kommer kunna erbjudas tidigast juni 2023.

Endast begränsat antal fasta båtplatser kommer tilldelas i Långevik pga. kommande renovering.

Bestämmelser för Lysekils Kommuns Hemmahamnar & Gästhamnar.pdf

Taxor Hamnenheten 2023.pdf