Intresseanmälan på lediga båtplatser i Lysekils Kommun

Båtplatser på dem nya bryggorna i Norra hamnen kommer kunna erbjudas tidigast juni 2023
Endast begränsat antal fasta båtplatser kommer tilldelas i Långevik pga. kommande renovering.

Vorschriften für die Heimathäfen unt Gasthäfen der Gemeinde Lysekil.pdf

Tarife Die Hafenbehörde 2023.pdf