Villkor vid betalning av båtplats / parkeringsavgift i Lysekils kommun

Dessa villkor gäller mellan Lysekils Kommun och den som själv eller genom annan person betalar båtplats eller husbilsparkering i Lysekils kommun.

Beställaren/betalaren anges som ”Kund” i villkoren. Leverantören anges som ”Lysekils Kommun”, ”Vi” eller ”Lysekils småbåtshamn”. Betalningen gäller hyra av båtplats eller parkeringsplats i Lysekils hamnar med omnejd, Lysekils Kommun. Kunder/gäster i Lysekils hamnar är skyldiga att följa ”Bestämmelser för Lysekils kommuns småbåtshamnar” detta dokument finns i sin helhet på www.lysekil.se.

Kunder/gäster som inte följer dessa föreskrifter har Lysekils småbåtshamns personal rätt att avvisa från området.

Betalning för privatperson

För att betala hamnavgift eller parkeringsavgift på webbsidan hamn.lysekil.se krävs att kunden är minst 18 år fyllda. För att kunna genomföra betalningen krävs det ett bankkort (VISA eller Mastercard).

Betalningsbekräftelse

Vid mottagande av betalningsbekräftelsen skall denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det är kunden som ansvarar för att uppgifterna på betalningsbekräftelsen är korrekta. En betalningsbekräftelse skickas via e-post och som textmeddelande (SMS). I händelse av fel skall Lysekils småbåtshamn kontaktas snarast genom att ringa eller skicka e-post. Telefon: +46(0)70-630 54 65 E-post: gasthamn@lysekil.se.

Ansvar för egendom/vållande av skada

Användandet av personuppgifter Genom att använda denna hemsida godkänner du också Simwork AB Data Policy

Avtalsbrott

Detta är ett avtal upprättat mellan kunden (beställaren) och Småbåtshamnen, Lysekils kommun. Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:

Om avtalsbrott inträffar måste kunden/gästerna i sällskapet omedelbart flytta från hamnområdet. Vid förstörelse eller störande uppträdande kan skadestånd krävas av kunden.

Force majeure

Vid krig, naturkatastrofer, strejk och andra händelser som är att betrakta som force majeure kan Lysekils Kommun upphäva avtalet, varvid kunden med gäster snarast skall underrättas. Lysekils Kommun är i sådana fall skyldig att betala tillbaka det belopp som betalats, med undantag för den nytta som har dragits av båtplatsen.

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV hamn.lysekil.se

Denna sida (tillsammans med de handlingar som anges på det) talar om villkoren för användning av vår hemsida hamn.lysekil.se. Läs dessa villkor noggrant före användning, bokning samt betalning på vår hemsida. Genom att använda vår hemsida, visar du att du accepterar dessa villkor. Om du inte accepterar dessa villkor ska du inte använda vår webbplats.

Åtkomst till vår webbplats

Tillgång till vår webbplats är tillåtet på tillfällig basis och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra de tjänster vi tillhandahåller på vår webbplats utan föregående meddelande. Vi kan inte hållas ansvariga om av någon anledning vår webbplats är otillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon tidsperiod. Ibland händer det att vi kan begränsa åtkomst till vissa delar av vår webbplats, eller hela vår webbplats, för kunder som besöker oss. Du ansvarar för att vidta alla åtgärder som behövs för att du ska ha tillgång till vår webbplats. Du är också ansvarig för att se till att alla personer som besöker vår webbplats via din internetuppkoppling är medvetna om villkoren, och att de uppfyller dem.

Vår webbplats ändras regelbundet

Vi strävar efter att uppdatera vår webbplats regelbundet och kan också ändra innehållet. Om behov uppstår, kan vi avbryta tillgång till vår webbplats, eller stänga den på obestämd tid. Någon del av materialet på vår webbplats kan vara inaktuella vid en viss tidpunkt, och vi har ingen skyldighet att uppdatera sådant material.