Regler Gästhamnar & Husbilar i Lysekils Kommun

 • Avgift utgår enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. Betalning av Avgiften ska ske på hamnkontoret, till hamnvärd eller på hamn.lysekil.se, detta gäller även de som endast ska stanna över dagen.
 • Båt- och husbilsgäster skall vårda sin plats och hamnens anläggning väl samt följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.
 • Båt- och husbilsgäster skall mellan 23:00 och 06:00 iaktta största hänsyn och tystnad gentemot andra gäster.
 • Det är förbjudet att grilla eller på annat sätt uppföra eld i hamnområden och på bryggor. Grillning sker på anvisad plats. Tänk på brandrisken, se över er släckutrustning.
 • Husbilar skall parkera på anvisad plats med ett minimum av 4 meter mellan bilarna.
 • El ingår i avgiften i mån av tillgång. Varje eluttag är på 10 ampere, vilket i princip endast innebär ström för laddning. Överuttag riskerar att slå ut hela eller delar av hamnens elnät. Vid uppenbart missbruk förbehåller vi oss rätten att fakturera reparationskostnaderna. Eluttagen är individuella.
  Båtägaren ansvarar för att kablar, kontaktdon och apparater är i fullgott skick och nyttjas i enlighet med gällande myndighetsföreskrifter.
 • Färskvatten är en bristvara och skall nyttjas ansvarsfullt. Båtar och bilar får inte tvättas med färskvatten. Hamnenheten förbehåller sig rätten att stänga av vattnet om väderleken gör att det kan anses lämpligt, t.ex. vid frost eller torka.
 • Hund ska hållas kopplad och rastas utanför hamnområdet och husbilsparkering.
 • Sopor ska läggas i anvisade sopkärl.
 • Toalettvatten får inte spolas ut i vattnet i hamnarna, detta hänvisas till kommunens sugtömningsstationer.
 • Latrin från husbilar töms på för detta anvisad plats.
 • Lysekils Kommun ansvarar ej för kvarglömda saker.
 • Lysekils Kommun ansvarar inte för skada som vållas av utomstående.