Synpunkter och önskemål till systemutvecklarna

Vi på Hamnsystem Sverige AB ska leverera en förstklassig digital tjänst för hantering av hamnar, båtplatser och båtplatskö.

Därför är det viktigt att vi får till oss era synpunkter och önskemål så vi snabbt kan åtgärda fel eller oklarheter.

Mina synpunkter/önskemål gäller:
Vi delar aldrig er e-postadress med någon.